Kuntatietoa ja hallinto

Kuulutukset

Heinäveden kunnan ilmoitukset eli lainsäädännön edellyttämät viralliset kuulutukset julkaistaan näillä sivuilla. 

Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusaikojen julkaiseminen

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 (Vanhuspalvelulaki) 26 § edellyttää kuntia julkaisemaan puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajat julkaistaan palvelukohtaisesti.

 

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) ikääntyvien sosiaalipalvelujen keskimääräiset odotusajat löytyvät Siun soten ja kuntien internetsivuilta. Lisäksi tiedot ovat nähtävissä sanomalehti Karjalaisessa, kuntien virallisilla ilmoitustauluilla, ikäihmisten palveluyksiköissä ja terveyskeskuksien imoitustauluilla. Tiedot päivitetään puolivuosittain lain edellyttämällä tavalla.


Sosiaalipalveluihin odotusajat 1.1.2017 - 30.6.2017

Palvelu Odotusaika
Säännöllinen kotihoito 8,8 vrk
Tilapäinen kotihoito 3,1 vrk
Ateriapalvelut 3 vrk
Turvapalvelut 6,8 vrk
Muut tukipalvelut 3,3 vrk
Palvelusetelit 2,9 vrk
Omaishoidontuki 21,6 vrk
Tehostettu asumispalvelu 2 kk

 

Joensuu 15.8.2017

Myönnetyt rakentamisluvat

18.08.2017 Lue lisää
TUNTIOPETTAJAN VIRKA

16.08.2017 Lue lisää
Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusaikojen julkaiseminen

11.08.2017 Lue lisää
Vesilain mukainen lupahakemus

09.08.2017 Lue lisää
Maa-aineslupahakemus

24.07.2017 Lue lisää
Myönnetyt rakennusluvat

07.07.2017 Lue lisää
Kutsuntakuulutus

30.06.2017 Lue lisää