Kuntatietoa ja hallinto

Kuulutukset

Heinäveden kunnan ilmoitukset eli lainsäädännön edellyttämät viralliset kuulutukset julkaistaan näillä sivuilla. 

Etsivä nuorisotyöntekijä

Heinäveden nuorisotoimi hakee:

Etsivää nuorisotyöntekijää
määräajaksi ajalle 1.9.2017 - 31.8.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Heinäveden nuorisotoimelle valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön. Etsivän nuorisotyöntekijän ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella ja jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.

 

Etsivässä nuorisotyössä tavoitteenamme on kartoittaa nuoren elämäntilannetta ja tehdä yhdessä nuoren kanssa suunnitelmia tulevaisuuteen. Ohjaamme nuorta yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja teemme näkyväksi erilaiset polut kohti koulutusta, työelämää tai muuta tarkoituksenmukaista tavoitetta.

 

Hakijoilta edellytämme soveltuvaa nuoriso-, sosiaali- tai terveysalan koulutusta. Lisäksi edellytämme kokemusta nuorten kanssa työskentelystä, hyviä sosiaalisia taitoja ja itsenäistä työotetta. Työn liikkuvuuden vuoksi ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus ovat välttämättömiä. Pitempiaikainen työkokemus katsotaan eduksi.

 

Viikkotyöaika on 38,75h, joka sisältää iltatyötä myös nuorisotalolla ja satunnaisesti viikonlopputyötä. Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Koeaika 6 kk.

 

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä rikosrekisterilain 504/2002 (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote.

 

Hakemukset, joihin tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo oikeaksi todistettuna, toimitetaan osoitteeseen Heinäveden kunta, nuorisotoimi, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi.

Hakemusten tulee olla perillä 7.8.2017 klo 15.00 mennessä.

 

Tiedustelut:

Vapaa-aikaohjaaja Markus Lindroos

puh. 040 8367 035, markus.lindroos@heinavesi.fi

 

Myönnetyt rakennusluvat

07.07.2017 Lue lisää
Etsivä nuorisotyöntekijä

04.07.2017 Lue lisää
Kutsuntakuulutus

30.06.2017 Lue lisää