Kuntatietoa ja hallinto

Kuulutukset

Heinäveden kunnan ilmoitukset eli lainsäädännön edellyttämät viralliset kuulutukset julkaistaan näillä sivuilla. 

VARAHENKILÖ PÄIVÄHOIDOSSA tehtävän sijaisuus

Heinäveden kunnan varhaiskasvatuksessa on haettavana 3.7.2017 klo 14.00 mennessä

VARAHENKILÖ PÄIVÄHOIDOSSA tehtävän sijaisuus ajalle 1.8.2017-31.7.2018.

 

Lasten päivähoidon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksiin sovelletaan varhaiskasvatuslain (36/1973) 4 a pykälää, jolloin varahenkilön kelpoisuusvaatimuksiin sovelletaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettua lakia (272/2005/8§) sekä sen nojalla annettuja säännöksiä, sellaisina kuin ne ovat voimassa tammikuun 1 päivänä 2013.

Varahenkilö päivähoidossa tehtäviin varhaiskasvatuksessa kuuluvat lasten kasvatus, opetus ja hoito sekä erilaiset yhteistyötehtävät. Työaika on 38,75 h/vko ja palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Koeaika on kuusi kuukautta. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä rikosrekisteriote.

Edellytämme valitulta aitoa kiinnostusta työskentelyyn lasten kanssa, kokemusta työskentelystä myös erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa ja hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Työ vaatii sopeutumiskykyä työskentelyyn erilaisissa yksiköissä ja erilaisten ihmisten kanssa ja edellyttää oman auton käyttöä.

Kirjalliset hakemukset opinto- ja työtodistuksineen lähetetään osoitteeseen
Heinäveden kunta, Varhaiskasvatus, Kermanrannantie 7, 79700 HEINÄVESI.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatusjohtaja Paula Ukkonen, puh. 040 5224 985.

 

Heinävedellä 13. kesäkuuta 2017

Paula Ukkonen

varhaiskasvatusjohtaja

 

Myönnetyt rakentamisluvat

21.06.2017 Lue lisää
Maa-aineslupahakemus

20.06.2017 Lue lisää
LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 1.8.2017 ALKAEN

13.06.2017 Lue lisää
LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ AJALLE 1.8.2017-31.7.2018

13.06.2017 Lue lisää
VARAHENKILÖ PÄIVÄHOIDOSSA tehtävän sijaisuus

13.06.2017 Lue lisää
KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN TEHTÄVÄ

05.06.2017 Lue lisää
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta/Uittotupa

30.05.2017 Lue lisää