Kuntatietoa ja hallinto

Kunnanvaltuusto

Tietoja Heinäveden kunnanvaltuustosta.

Kunnanvaltuusto 2021-2025

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Valtuusto päättää:

 1. kuntastrategiasta;
 2. hallintosäännöstä;
 3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
 4. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
 5. liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
 6. varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
 7. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
 8. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
 9. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
 10. jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
 11. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
 12. tilintarkastajien valitsemisesta;
 13. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
 14. muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

 

Heinäveden kunnanvaltuustossa on 17 valtuutettua:
Valtuutettujen yhteystiedot ovat muotoa etunimi.sukunimi@luottamus.heinavesi.fi

 

Valtuuston puheenjohtaja

Hokka Mervi (SDP)

Valtuuston I varapuheenjohtaja

Kolari Teuvo (KESK)

Valtuuston II varapuheenjohtaja

Matti Vihma (KOK)

Valtuutetut

Hottinen Timo (SDP)

Juvonen Sari (SDP)

Karvinen Anssi (PS)

Keinonen Mikko (SIT)

Koponen Leo (PS)

Mäkinen Jari (SDP)

Puustinen Jari (KOK)

Puustinen Osmo (KESK)

Silvennoinen Esa (KOK)

Särkkämäki Riitta (KESK)

Tanttu Tuija (KESK)

Tuovinen Aki (PS)

Vauhkonen Anna (KESK)

Venäläinen Markku (SDP)

Varavaltuutetut:

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

1. Salstela Maarika

2. Kurikka Teemu

3. Hiltunen Ari

4. Hyrkäs Janne

5. Mäkelä Marianne

 

Perussuomalaiset

1. Räsänen Mauno

2. Suokas Ville

3. Rauteva Ilpo

 

Kansallinen Kokoomus

1. Laukkanen Leena

2. Miettinen Vesa

3. Happonen Tarja

 

Suomen Keskusta

1. Loikkanen Ilpo

2. Al Ahmad Ibrahim

3. Havukainen Juhani

4. Kasurinen Elmeri

5. Virnes Jaana

 

Heinäveden Sitoutumattomat yhteislista

1. Väätäinen Reetta

2. Pöyhonen Henna