Kuntatietoa ja hallinto

Kunnanvaltuusto

Tietoja Heinäveden kunnanvaltuustosta.

Kunnanvaltuusto 2017-2021

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Valtuusto päättää:

 1. kuntastrategiasta;
 2. hallintosäännöstä;
 3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
 4. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
 5. liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
 6. varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
 7. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
 8. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
 9. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
 10. jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
 11. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
 12. tilintarkastajien valitsemisesta;
 13. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
 14. muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Heinäveden kunnanvaltuustossa on 17 valtuutettua:

Valtuuston puheenjohtaja

Hokka Mervi (SDP)

Valtuuston I varapuheenjohtaja

Mikkonen Sirpa (KD)

Valtuuston II varapuheenjohtaja

Vauhkonen Anna (KESK)

Valtuutetut

Gustafsson Auvo (KESK)

Happonen Aarno (SDP)

Hartikainen Veli-Pekka (KESK)

Honkonen Veijo (KESK)

Hottinen Timo (SDP)

Juvonen Sari (SDP)

Karvinen Anssi (PS)

Keinonen Mikko (SIT )

Mäkinen Jari (SDP)

Paatero Ilkka (KOK)

Puustinen Osmo (KESK)

Silvennoinen Esa (KOK)

Suhonen Maija (KESK)

Tuovinen Aki (PS)

Varavaltuutetut:

Taskinen Päivi (KD)

Karppinen Olavi (KD)

Kolari Teuvo (KESK)

Kinnunen Torsti (KESK)

Kervinen Mervi (KESK)

Virnes Jaana (KESK)

Havukainen Juhani (KESK)

Tanttu Tuija (KESK)

Jaakkila Esko (SDP)

Töyräs-Lindroos Tuija (SDP)

Ruotsalainen Anu (SDP)

Luostarinen Tiina (SDP)

Hiltunen Ari (SDP)

Rissanen Kirsi (KOK)

Vihma Matti (KOK)

Räsänen Mauno (PS)

KInanen Toni (PS)

Pöyhönen Henna (SIT)

Turunen Pentti (SIT)