Kuntatietoa ja hallinto

Kunnanvaltuusto

Tietoja Heinäveden kunnanvaltuustosta.

Kunnanvaltuusto 2021-25

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Valtuusto päättää:

 1. kuntastrategiasta;
 2. hallintosäännöstä;
 3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
 4. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
 5. liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
 6. varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
 7. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
 8. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
 9. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
 10. jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
 11. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
 12. tilintarkastajien valitsemisesta;
 13. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
 14. muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

 

Heinäveden kunnanvaltuustossa on 17 valtuutettua:
Valtuutettujen yhteystiedot ovat muotoa etunimi.sukunimi@luottamus.heinavesi.fi

valtuusto.png

Valtuuston puheenjohtaja

Hokka Mervi (SDP)

Valtuuston I varapuheenjohtaja

Kolari Teuvo (KESK)

Valtuuston II varapuheenjohtaja

Matti Vihma (KOK)

Valtuutetut

Honkonen Veijo (KESK)

Hottinen Timo (SDP)

Juvonen Sari (SDP)

Karvinen Anssi (PS)

Keinonen Mikko (SIT)

Koponen Leo (PS)

Mäkinen Jari (SDP)

Puustinen Jari (KOK)

Puustinen Osmo (KESK)

Silvennoinen Esa (KOK)

Särkkämäki Riitta (KESK)

Tuovinen Aki (PS)

Vauhkonen Anna (KESK)

Venäläinen Markku (SDP)

Varavaltuutetut:

Al Ahmad Ibrahim (KESK)

Happonen Tarja (KOK)

Havukainen Juhani (KESK)

Hiltunen Ari (SDP)

Hyrkäs Janne (SDP)

Kasurinen Elmeri (KESK)

Kivelä Joe (PS)

Kurikka Teemu (SDP)

Laukkanen Leena (KOK)

Loikkanen Ilpo (KESK)

Miettinen Vesa (KOK)

Mäkelä Marianne (SDP)

Pöyhönen Henna (SIT)

Räsänen Mauno (PS)

Salstela Maarika (SDP)

Suokas Ville (PS)

Tanttu Tuiija (KESK)

Väätäinen Reetta (SIT)