Kuntatietoa ja hallinto

Kunnanjohtajan tervehdys

 

 

Aloitin Heinäveden va. kunnanjohtajana 1.5.2017 alkaen. Virkani sisältää myös sivistysjohtajan tehtävän.

Kunnassa on tapahtunut paljon muutoksia, uudet luottamushenkilöt aloittivat nelivuotiskautensa kesäkuussa 2017 ja kunnan organisaatiota kehitetään yhdessä luottamushenkilöiden ja henkilöstön kanssa. Kunnan keskeinen johtamisen työkalu on kuntastrategia. Sen valtuusto laati ensitöikseen ja nyt se ohjaa koko kunnan kehittämistä. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen on keskeinen osa uutta strategiaa. Kunnan vision mukaisesti haluamme olla luostareistaan, vesireiteistään kanavineen ja kulttuuristaan tunnettu ja aktiivisesti hyvinvointiaan ja elinvoimaansa kehittävä itsenäinen kuntayhteistö.

Valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistus näkyy myös Heinävedellä. Siun sote on aloittanut jo toiminnan ja olemme myös siirtymässä 1.1.2020 Pohjois-Karjalan maakuntaan. Muutos on tuonut paljon uusia yhteistyökumppaneita ja uusia tapoja toimia. Meille yhteistyön tekeminen on kuitenkin tuttua ja jatkossakin meillä on useita suuntia tehdä yhteistyötä. Kunnan on kuitenkin aktiivisesti pidettävä huoli, että palvelut toimivat meillä lähipalveluina ja asiakkaiden tarpeista lähtevästi.

Uudistetulla ja nopeammalla viestinnällä haluamme mahdollistaa sen, että tieto muutoksista tulee myös kuntalaisten tietoon. Kunnan internetsivut toimivat pääviestintäkanavana, kunnalla on myös viralliset facebook ja instagram tilit.  Toivon aktiivista keskustelua ja yhteistä halua kehittää kuntaamme. Edessä on paljon töitä ja toivon, että olette myös rohkeasti yhteydessä!

Maarika Kasonen

puh. 040 5505 811

maarika.kasonen@heinavesi.fi
 

kuva.png