Kuntatietoa ja hallinto

Kunnanjohtajan tervehdys

 

 

Aloitin Heinäveden kunnanjohtajana 1.5.2017 alkaen. Virkani sisältää myös sivistysjohtajan tehtävän.

Kunnassa on tapahtunut paljon muutoksia virkakaudellani. Uudet luottamushenkilöt aloittivat nelivuotiskautensa kesäkuussa 2017 ja kunnan organisaatiota kehitetään yhdessä luottamushenkilöiden ja henkilöstön kanssa. Kunnan keskeinen johtamisen työkalu on kuntastrategia. Sen valtuusto laati ensitöikseen ja nyt se ohjaa koko kunnan kehittämistä. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen on keskeinen osa uutta strategiaa. Kunnan vision mukaisesti haluamme olla luostareistaan, vesireiteistään kanavineen ja kulttuuristaan tunnettu ja aktiivisesti hyvinvointiaan ja elinvoimaansa kehittävä itsenäinen kuntayhteistö.

Valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on käynnissä. Heinävedellä 2017 aloittanut maakunnallinen Siun sote jatkaa ja kunta siirtyy Pohjois-Karjalan maakuntaan 1.1.2021 alkaen. Soteyhteistyö ja maakunnan vaihdoksen valmistelu on tuonut paljon uusia yhteistyökumppaneita ja uusia tapoja toimia. Meille yhteistyön tekeminen on kuitenkin tuttua ja jatkossakin meillä on useita suuntia tehdä yhteistyötä. Kunnan on kuitenkin aktiivisesti pidettävä huoli, että palvelut toimivat meillä lähipalveluina ja asiakkaiden tarpeista lähtevästi.

Uudistetulla ja nopeammalla viestinnällä haluamme mahdollistaa sen, että tieto muutoksista tulee myös kuntalaisten tietoon. Kunnan internetsivut toimivat pääviestintäkanavana, kunnalla on myös viralliset facebook ja instagram tilit. Itselläni on myös facebook ja twitter tilit. Toivon aktiivista keskustelua ja yhteistä halua kehittää kuntaamme. Yhdessä me rakennamme Heinävettä.

Toivon, että olette myös rohkeasti yhteydessä!

Maarika Kasonen

puh. 040 5505 811

maarika.kasonen@heinavesi.fi
 

kuva.png