Kuntatietoa ja hallinto

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan ja hallinnon johtamisesta ja kehittämisestä.

Kunnanhallitus 2015 - 2016

Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan ja hallinnon johtamisesta ja kehittämisestä mukaan lukien konserniohjaus, yhteistoiminnasta eri sidosryhmien kanssa, kunnan edun valvomisesta, kehittämistoiminnasta, työllisyyden edistämisestä, ruokahuollosta, maaseututoimesta, yleishallinnosta sekä verotuslainsäädännössä kunnalle kuuluvien tehtävien hoitamiseen kuuluvan toimivallan käyttämisestä.

Kunnanhallitus toimii myös kunnan asuntoviranomaisena. Kunnanhallituksessa on 7 jäsentä. Lisäksi kunnanhallituksen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajilla. Esittelijänä kunnanhallituksessa toimii kunnanjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä kunnansihteeri.

Puheenjohtaja

Gustafsson Auvo (KESK)

Heinävedentie 201, 79940 Vihtari

Puh. 040 185 8601
auvo.gustafsson@heinavesi.fi

I varapuheenjohtaja

Paatero Ilkka (KOK)

Tuliniementie 10, 79700 Heinävesi

Puh. 0400 373 028
ilkka.paatero@heinavesi.fi
ilkka.paatero@pp.inet.fi

II varapuheenjohtaja

Hottinen Timo (SDP)

Timonmäentie 8, 79910 Kerma

Puh. 040 7674 892
timo.hottinen@heinavesi.fi 
timo.hottinen@meritaito.fi 

Jäsenet

Laukkanen Leena (KOK)

leena.laukkanen@heinavesi.fi

Räsänen Mauno (PS)

Patoontie 10 A, 79820 Varistaipale

Puh. 0400 174 617
mauno.rasanen@heinavesi.fi
maunorasanen@hotmail.fi

Suhonen Maija (KESK)

Vallantie 164 b, 79810 Karvionkanava

Puh. 040 568 7194
maija.suhonen@heinavesi.fi

Töyräs-Lindroos Tuija (SDP)

Laaksotie 5, 79700 Heinävesi

tuija.toyras-lindroos@heinavesi.fi
tuija.tl@luukku.com

Varajäsenet

Kolari Teuvo (KESK)

Vihma Matti (KOK)

Yläkanavantie 2 a 1, 79820 Varistaipale

Puh. 040 5834 813
matti.vihma@heinavesi.fi
matti.vihma@johanneskoti.fi

Mäkinen Jari (SDP)

Roivas Tarja (KOK)

Räsänen Martti.A. (PS)

Karhilantie 28 B/Kirkkotie 4, 79700 Heinävesi

martti.a.rasanen@heinavesi.fi  
martti.a.rasanen@gmail.com

Vauhkonen Anna (KESK)

Petrumantie 31c, 79895 Sarvikumpu

anna.vauhkonen@heinavesi.fi  
vauhkonen.anna@gmail.com

Mikkonen Sirpa (KD)

Sarvikummuntie 49 A, 79895 Sarvikumpu

Puh. koti 0500 172 411
Puh. työ 040 5279 682
sirpa.mikkonen@heinavesi.fi