Kuntatietoa ja hallinto

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan ja hallinnon johtamisesta ja kehittämisestä.

Kunnanhallitus 2017 - 2021

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä sekä päättää hallintosäännössä mainituista asioista.

Kunnanhallitus toimii myös kunnan asuntoviranomaisena. Kunnanhallituksessa on 7 jäsentä. Lisäksi kunnanhallituksen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajilla. Esittelijänä kunnanhallituksessa toimii kunnanjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä kunnansihteeri.

Puheenjohtaja

Gustafsson Auvo (KESK)

 I varapuheenjohtaja

Hottinen Timo (SDP)

 II varapuheenjohtaja

Rissanen Kirsi (KOK)

Jäsenet

Juvonen Sari (SDP)

Karvinen Anssi (PS)

Puustinen Osmo (KESK)

Suhonen Maija (KESK)

Varajäsenet

Kolari Teuvo (KESK)

Jaakkila Esko (SDP)

Kankkunen Paula (KOK)

Töyräs-LIndroos Tuija (SDP)

Tuovinen Aki (PS)

Honkonen Veijo (KESK)

Tanttu Tuija (KESK)