Varhaiskasvatus ja koulutus

Koulukuljetukset

Koulukuljetukset Heinäveden alueella.

Koulukuljetukset


Kilometrirajat

Heinäveden kunnassa noudatetaan Perusopetuslain 32 §:n mukaisia koulukuljetusperiaatteita:

Koulukuljetus järjestetään (Siv.ltk 21.11.2013 § 87):

  • 0 - 2  luokan oppilaille yli 3 km matkalta
  • 3 - 9  luokan oppilaille yli 5 km matkalta
  • lukion oppilaat yli 5 km matkalta

Koulukuljetusopas tästä

Koulumatka

Varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee kouluun ja sieltä palatessaan. Koulumatkan pituus lasketaan lyhyintä jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kodin portilta koulun portille. 

Heinävedellä noudatettavan lähikoulu­periaatteen mukaan maksuton koulukyyti myönnetään yleensä vain ensisijaisen (oman) oppi­laaksiottoalueen kouluun (PoL 32 §).

Kuljetusmuoto

Heinävedellä kuljetuksissa käytetään ensisijaisesti linja-autoja.

Koulukuljetukset järjestetään linja-auto- tai taksireitin varresta. Koulukuljetusta ei järjestetä ovelta - ovelle - kuljetuksina, vaan oppilaiden kuljetus voidaan järjestää lähimpään tienhaaraan, linja-autopysäkille tai muuhun liikenteellisesti turvalliseen paikkaan.

Kuljetus voidaan järjestää vain osalle matkasta. Tällöin kilometrirajat ovat pisimpiä mahdollisia omamavastuumatkoja, jotka oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin.

Harkinnanvarainen koulukuljetus

Jos koulumatka voidaan osoittaa (lausunto) lapsen ikätaso huomioon ottaen vaaralliseksi tai terveydelliset syyt huomioiden rasittavaksi, voidaan hänelle järjestää maksuton koulukyyti. (PoL 32 §). Ns. harkinnanvarainen koulukuljetusetuus myönnetään viranhaltijapäätöksellä hakemuksesta. Lomake tästä

Kunnan alueella esiintyy petoeläimiä. Petojen liikkuminen kunnan alueella ei luo petovaaraa, vaan mahdollisen vaaran aiheuttaa petoeläimen käyttäytyminen. Petojen esiintyminen ei yksin ole peruste maksuttomalle koululaiskuljetukselle. Tilapäisen kuljetustarpeen voi aiheuttaa petoeläimen todettu ja uhkaava käyttäytyminen. Tilapäinenkään kuljetustarve ei siis voi perustua aikaisempien vuosien tapahtumiin. Petoeläimen aiheuttamasta vaarasta pyydetään lausunto riistanhoitoyhdistykseltä. Tilapäinen maksuton koululaiskuljetus petovaaran vuoksi lakkaa välittömästi kuljetuksen syyn lakatessa.

Lomake hakemukseen: kuljetushakemus.pdf

Heinäveden koulukuljetuksia ajavat linja-autot sekä
Kermajärven Liikenne Oy puh. 0400 273908 ja
Triviabus

 

Toimistosihteeri Raija Heiskanen

puh. 040 7101 928 (koulukuljetukset)
raija.heiskanen (at)heinavesi.fi
toimisto avoinna: ma, ti, to klo 9 - 15.45 ja pe klo 13.00 - 15.45
Virastokuja 4, 79700 HEINÄVESI