Asuminen ja ympäristö

Kaavoitus ja maankäyttö

Tietoa kunnan kaavoituksesta ja maankäytöstä.

Ajankohtaisia kaavoitusasioita

Rantayleiskaavojen muuttaminen Heinäveden pohjoisten alueiden osalta

Materiaali on luettavissa tässä linkissä.

Voit jättää mielipiteen kaavasta tästä linkistä.

 

Rantayleiskaavojen muuttaminen Kerman alueella ja taajaman ympäristössä

Materiaali on luettavissa tässä linkissä

-------------------

Rantayleiskaavojen muuttaminen Kerman alueella ja taajaman ympäristössä

Kaavaehdotus oli nähtävillä 17.9. - 16.10.2018 välisen ajan kunnan kotisivuilla ja kunnanvirastossa teknisessä toimistossa.

Mahdolliset huomautukset/mielipiteet kaavaehdotuksesta tulee osoittaa nähtävillä oloaikana kirjallisesti Heinäveden kunnanhallitukselle, os. Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi.

Lisätietoja antavat:
Kunnan metsätalousinsinööri Jyrki Tiippana, Heinäveden kunta, puh. 0400 172 203
Aluepäällikkö Timo Leskinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 010 409 6620

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavakartta taajaman ympäristö

Kaavakartta Kerman ympäristö

Kaavaselostus ehdotukseen

Kaavamääräykset ehdotukseen

Vastineet luonnokseen

Maisema-analyysi

Maisema-analyysikartta

Arkeologinen selvitys

--------

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 2018

Tonttivaranto 2018

Heinäveden kirkonkylän asemakaava

Jyrki Tiippana

Kunnanmetsätalousinsinööri

Puh. 040 017 2203
jyrki.tiippana@heinavesi.fi 

Eeva Venäläinen

Toimistosihteeri

Puh. 040 710 1929
eeva.venalainen@heinavesi.fi