etusivu


palaute


yhteystiedot


sivukartta
Lue lisää 28.Helmikuuta 2017 | 00.42 Näytä kaikki tiedotteet
Kaikki tiedotteet
24.02.2017
Soisalo-opiston kevätruppeema ja näyttelyt

Näyttelyt la 22.4. - ke 26.4.
Varjentiini, Virastokuja 4 ja
Pitäjäntupa, Kirkkotie 12
la klo 10 - 14
su klo 10 - 14
ma klo 10 - 17
ti klo 10 - 16
ke klo 10 - 1623.02.2017
Kunnan avustuksien hakeminen 2017
Kulttuuritoimi
julistaa haettavaksi kohdeavustukset kulttuuritoimintaan ke 22.3.2017 klo 14.00 mennessä. Kohdeavustusta voi hakea esim. kulttuuritilaisuuden järjestämiseen, materiaali- ja välinehankintaan, koulutukseen, perinteen tallentamiseen ja näyttelyn järjestämiseen. Avustusta voivat hakea kulttuuritoimintaa harjoittavat yhdistykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt. Avustushakemuksessa on käytävä ilmi avustuksen tarkka käyttötarkoitus ja kustannusarvio.

Hakemukset on toimitettava osoitteella: Heinäveden kunta, kulttuuritoimi, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Hakemuslomakkeita saa kunnanvirastolta. Lisätietoja: Maarika Kasonen, puh. 040-570 1769.

Liikuntatoimi
julistaa haettavaksi avustukset ke 22.3.2017 klo 14.00 mennessä. Avustusta voivat hakea rekisteröidyt, toimivat urheiluseurat ja liikuntajärjestöt, joiden sääntöjen mukainen toiminta on pääasiassa liikuntatoiminnan järjestäminen. Hakemukseen liitetään vuoden 2016 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Nuorisotoimi
julistaa haettavaksi ke 22.3.2017 klo 14.00 mennessä nuorisotoimintaan seuraavat avustukset:
? toiminta-avustuksia voivat hakea nuorisoyhdistykset, yhteisöt ja nuorten vapaat ryhmät. Avustushakemukseen on liitettävä mm. tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, toimintakertomus ja -suunnitelma.
? kohdeavustuksia voivat hakea edellä mainitut yhteisöt. Kohdeavustusta voidaan hakea esim. nuorisotilaisuuksien järjestämiseen, koulutukseen, kansainväliseen toimintaan sekä kalusto- ja välinehankintoihin.

Avustushakemuksesta on käytävä ilmi avustuksen tarkka käyttötarkoitus ja kustannusarvio.

Liikunta- ja nuorisotoimen hakemukset on toimitettava osoitteella: Heinäveden kunta, liikunta- ja nuorisotoimi. Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Hakemuslomakkeita saa kunnanvirastolta ja monitoimitalolta. Lisätietoja: Markus Lindroos, puh. 040-836 7035.

Heinäveden sivistyslautakunta
23.2.2017


22.02.2017
Kerman retkihiihtolatu avaamatta toistaiseksi
Kirkonkylältä aseman kautta Kermaan menevää hiihtolenkkiä ei voida avata viikolla 8 huonon lumitilanteen vuoksi. Latupohja kulkee monin paikoin kuusikkoisella alueella, jossa lunta on vähän. Tilanteesta tiedotetaan seuraavan kerran ma 27.2. 

15.02.2017
ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN TEHTÄVÄ HAETTAVANA

Heinäveden kunnan sivistyslautakunta julistaa haettavaksi 2.3.2017 klo 15.00 mennessä ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN TEHTÄVÄN 13.3.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

 

Kelpoisuusvaatimuksena erityislastentarhanopettajan tehtävään sovelletaan varhaiskasvatuslain (36/1973) 4 a pykälää. Erityislastentarhanopettajan tehtävänä on varhaiskasvatuksen lapsiryhmässä työskentelyn lisäksi mm. kartoittaa lapsen yksilöllisen tuen tarve, tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä vanhempien, työntekijöiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa, henkilöstön tukeminen tukea tarvitsevien lasten ohjauksessa ja toimiminen yhteyshenkilönä eri tahojen välillä. Erityislastentarhanopettaja työskentelee pääasiassa Päiväkoti Päivänpesässä, mutta lisäksi hänen työalueeseensa kuuluu myös muu varhaiskasvatus. Työaika ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaan ja koeaika on kuusi kuukautta.

 

Edellytämme valitulta aitoa kiinnostusta työskentelyyn lasten kanssa, kokemusta alle kouluikäisten lasten kanssa työskentelystä päivähoidossa sekä hyvät yhteistyötaidot. Tehtävä edellyttää myös oman auton käyttöä. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

 

Kirjalliset hakemukset opinto- ja työtodistuksineen palautetaan osoitteeseen
Heinäveden kunta, Varhaiskasvatus, Kermanrannantie 7, 79700 HEINÄVESI.

 

Lisätietoja antaa varhaiskasvatusjohtaja Paula Ukkonen, puh. 040-5224 985.

 

 

Heinävedellä 15.2.2017

      

 

HEINÄVEDEN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNTA08.02.2017
Teknisen toimen kyselyt koirapuistosta ja matonpesupaikasta

Kysely koirapuiston perustamisesta

Heinäveden kunnalle on toimitettu aloite koirapuiston perustamisesta, jonka johdosta tekninen toimi selvittää ajalla 8.2. - 12.3.2017 onko tarvetta koirapuiston perustamiselle Heinäveden kirkonkylään.

Vastaaminen tapahtuu oheisen linkin kautta:

https://www.webropolsurveys.com/S/5DFC8834EF1A465C.par

Kysely matonpesupaikan rakentamisesta

Heinäveden kunnalle on toimitettu aloite matonpesupaikan rakentamisesta, jonka johdosta tekninen toimi selvittää ajalla 8.2. - 12.3.2017 onko tarvetta matonpesupaikan perustamiselle Heinäveden kirkonkylään.

Vastaaminen tapahtuu oheisen linkin kautta:

https://www.webropolsurveys.com/S/B71B5D5D09C4CB7C.par

Lisätietoja: tekninen johtaja Osmo Jauhiainen puh. 040 355 632002.02.2017
SEUDULLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMATYÖ

TAMMIKUUN KYSYMYS:

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa velvoitetaan varhaiskasvatuksen järjestäjiä kirjaamaan tavat, joilla tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa.

Kun lapsi aloittaa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, käydään aloituskeskustelu. Aloituskeskustelussa sovitaan lapsen varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista ja lapsi, perhe sekä varhaiskasvatuksen kasvattaja tutustuvat toisiinsa. Kävisittekö aloituskeskustelun mieluummin kotona vai tulevassa päiväkodissa/perhepäivähoitopaikassa?

Vastaamaan pääsette tästä linkistä.

http://joenvasu.blogspot.fi/2017/01/tammikuun-kysymys.html

 Voitte vastata myös marraskuun ja joulukuun kysymyksiin, jos ette vielä ole sitä tehneet, kiitos.25.01.2017
LATU- JA KELKKAREITTIKYSELY

Heinäveden kunnan vapaa-aikatoimi kerää palautetta ja käyttäjäkokemuksia latu- ja kelkkareittien kunnosta. Palautteen perusteella voimme parantaa verkostoamme.

Kyselyyn pääsee alla olevasta linkistä:

  https://www.webropolsurveys.com/S/B78F7FDA2D5D0161.par18.01.2017
Hoitopaikan valinta kiireettömässä hoidossa Siun soten alueella

Siun soten alueella noudatetaan terveydenhuoltolakia myös potilaan hoitopaikan valinnan osalta.


Potilas voi valita, miltä terveysasemalta hän haluaa saada hoitoa. Potilaan pitää ilmoittaa asiasta kirjallisesti nykyiselle terveysasemalleen ja valitsemalleen terveysasemalle. Seuraavan kerran terveysasemaa voi vaihtaa aikaisintaan vuoden kuluttua.


Hoitavan terveysaseman valinta Siun soten alueella vapaasti on mahdollista vasta myöhemmässä vaiheessa, kun sähköiset ajanvarauskalenterit valmistuvat, ja ne on otettu käyttöön.


ISLABIN näytteenotossa potilas voi Siun sotessa käydä missä tahansa näytteenottopisteessä / laboratoriossa. Myös röntgentutkimusten osalta tämä on mahdollista.


Joensuu 23.12.2016


Antti Turunen, terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja


Mervi Karttunen, palvelujohtaja/vastaanottopalvelut02.01.2017
Seudullinen varhaiskasvatustyö
Joulukuun kysymys
 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa sanotaan, että suunnitelmassa tulee huomioida paikalliset erityispiirteet.

"Paikallista suunnitelmaa laadittaessa varhaiskasvatuksen järjestäjä päättää ja kuvaa varhaiskasvatussuunnitelmassa,  miten paikalliset erityispiirteet otetaan varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa huomioon"

Mitkä ovat teistä sellaisia paikallisia (oman kunnan) ja seudullisia (Pohjois-Karjalan) erityispiirteitä, joita on hyvä huomioida päiväkodin ja perhepäivähoidon toiminnassa?

Vastaamaan pääset...
 

http://joenvasu.blogspot.fi/2016/12/joulukuun-kysymys.html07.12.2016
SEUDULLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMATYÖ

Opetushallitus on 18.10.2016 päättänyt Varhaiskasvatussuunnitelman pe­rus­teet, joista tulee ensimmäistä kertaa normi, joka ohjaa var­hais­kas­va­tuk­sen toteutumista. Päätös edellyttää kunnalta paikallisen var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man laatimista noudattaen, mitä näissä perusteissa on määrätty. Pai­kal­li­set varhaiskasvatussuunnitelmat on otettava käyttöön 1.8.2017.

Perusteet oheisessa linkissä: http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/varhaiskasvatus/perusteet                     

Heinävesi osallistuu yhdessä Joensuun seudun seitsemän kunnan (Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kon­tio­lah­ti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi) kanssa seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma koskettaa kaikkia lapsia, jotka ovat päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai mukana avoimessa varhaiskasvatuksessa.

Osoitteesta www.joenvasu.blogspot.fi löytyy blogisivut, joilla on tietoa uudesta seudullisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta. Blogissa esitetään myös kysymyksiä huoltajille liittyen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan.

MARRASKUUN KYSYMYS: TVT-laitteet varhaiskasvatuksessa? Käykäähän vastaamassa! Vastausaikaa on vuoden loppuun asti

Ajankohtaista
24.02.2017
Soisalo-opiston kevätruppeema ja näyttelyt
Näyttelyt la 22.4. - ke 26.4. Varjentiini, Virastokuja 4 ja Pitäjäntupa, Kirkkotie 12 la klo 10 - 14 su klo 10 - 14 ma klo 1...


23.02.2017
Kunnan avustuksien hakeminen 2017
Kulttuuritoimi julistaa haettavaksi kohdeavustukset kulttuuritoimintaan ke 22.3.2017 klo 14.00 mennessä. Kohdeavustusta voi hakea esim. kulttuuritilaisuuden järjestämiseen, materiaali- ja välinehanki...


22.02.2017
Kerman retkihiihtolatu avaamatta toistaiseksi
Kirkonkylältä aseman kautta Kermaan menevää hiihtolenkkiä ei voida avata viikolla 8 huonon lumitilanteen vuoksi. Latupohja kulkee monin paikoin kuusikkoisella alueella, jossa lunta on vähän. Tila...


Vanhemmat› Vanhimmat»
Kermanrannantie 7 | 79700 Heinävesi | Puh. 040 1844 000 | Fax (017) 561 790 | kunta@heinavesi.fi