etusivu


palaute


yhteystiedot


sivukartta
Kuulutukset 28.Helmikuuta 2017 | 00.43 Näytä kaikki tiedotteet
Kuulutukset

Kuulutukset

Tämä sähköinen ilmoitustaulu toimii virallisten kuulutusten ilmoitustaulun rinnalla.

Virallinen julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee Kunnanvirastolla, Kermanrannantie 7, Heinävesi.

 

17.02.2017
Myönnetyt rakentamisluvat
Ilmoitus rakennustarkastajan 16.2.2017 myöntämästä rakentamisluvasta.

15.02.2017
ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN TEHTÄVÄ

Heinäveden kunnan sivistyslautakunta julistaa haettavaksi 2.3.2017 klo 15.00 mennessä ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN TEHTÄVÄN 13.3.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

 

Kelpoisuusvaatimuksena erityislastentarhanopettajan tehtävään sovelletaan varhaiskasvatuslain (36/1973) 4 a pykälää. Erityislastentarhanopettajan tehtävänä on varhaiskasvatuksen lapsiryhmässä työskentelyn lisäksi mm. kartoittaa lapsen yksilöllisen tuen tarve, tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä vanhempien, työntekijöiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa, henkilöstön tukeminen tukea tarvitsevien lasten ohjauksessa ja toimiminen yhteyshenkilönä eri tahojen välillä. Erityislastentarhanopettaja työskentelee pääasiassa Päiväkoti Päivänpesässä, mutta lisäksi hänen työalueeseensa kuuluu myös muu varhaiskasvatus. Työaika ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaan ja koeaika on kuusi kuukautta.

 

Edellytämme valitulta aitoa kiinnostusta työskentelyyn lasten kanssa, kokemusta alle kouluikäisten lasten kanssa työskentelystä päivähoidossa sekä hyvät yhteistyötaidot. Tehtävä edellyttää myös oman auton käyttöä. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

 

Kirjalliset hakemukset opinto- ja työtodistuksineen palautetaan osoitteeseen
Heinäveden kunta, Varhaiskasvatus, Kermanrannantie 7, 79700 HEINÄVESI.

 

Lisätietoja antaa varhaiskasvatusjohtaja Paula Ukkonen, puh. 040-5224 985.

 

 

Heinävedellä 15.2.2017

      

 

HEINÄVEDEN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNTA01.02.2017
Kuntavaalit 2017/valtuutettujen lukumäärä, ehdokashakemusten toimittaminen

KUNTAVAALIT  2017

  

Valtuutettujen lukumäärä

Heinäveden kunnassa sunnuntaina huhtikuun 9. päivänä 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan valtuustoon 17 valtuutettua sekä kuntalain 17 §:n mukainen määrä varavaltuutettuja. Varavaltuutettuja valitaan jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

 

Ehdokkaita voivat asettaa puoluerekisterissä olevat puolueet ja äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset.

 

Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa vaaleihin enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä eli 25 ehdokasta.

 

Ehdokashakemusten toimittaminen

 

Puolueen, yhteislistan ja valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on toimitettava ehdokashakemus liitteineen sekä mahdollinen ilmoitus vaaliliitosta ja yhteislistasta kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.2.2017 ennen klo 16. Kunnanvirastossa vaaliasiakirjoja vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Asta Salo.

 

Heinävedellä 1.2.2017

 

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Ajankohtaista
17.02.2017
Myönnetyt rakentamisluvat
Ilmoitus rakennustarkastajan 16.2.2017 myöntämästä rakentamisluvasta. ...


15.02.2017
ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN TEHTÄVÄ
Heinäveden kunnan sivistyslautakunta julistaa haettavaksi 2.3.2017 klo 15.00 mennessä ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN TEHTÄVÄN 13.3.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.   Kelpoisuusv...


01.02.2017
Kuntavaalit 2017/valtuutettujen lukumäärä, ehdokashakemusten toimittaminen
KUNTAVAALIT  2017    Valtuutettujen lukumäärä Heinäveden kunnassa sunnuntaina huhtikuun 9. päivänä 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan valtuustoon ...


Kermanrannantie 7 | 79700 Heinävesi | Puh. 040 1844 000 | Fax (017) 561 790 | kunta@heinavesi.fi