Kuntatietoa ja hallinto

Vaalit

Eduskuntavaalit 2023

Aikataulut vuoden 2023 eduskuntavaaleissa

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat: 

  • äänioikeusrekisteri lainvoimainen: tiistai 21.3.2023
  • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: tiistai 21.3.2023 klo 16
  • ennakkoäänestys kotimaassa: keskiviikosta tiistaihin 22. – 28.3.2023
  • ennakkoäänestys ulkomailla:  keskiviikosta lauantaihin 22. – 25.3.2023
  • vaalipäivän äänestys:  sunnuntai  2.4.2023 klo 9 – 20
  • tulosten vahvistaminen: keskiviikko 5.4.2023.

Lisätietoa vaaleista https://vaalit.fi/etusivu

 

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys toimitetaan 22. – 28.3.2023. Yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat:

1. Kirjasto, Virastokuja 4, jossa ennakkoäänestys toimitetaan seuraavasti:

  ke 22.3. - pe 24.3.2023 klo 10.00 - 18.00

  la 25.3. - su 26.3.2023 klo 10.00 - 14.00 

  ma 27.3. - ti 28.3.2023 klo 10.00 - 18.00

2. Karvion koulu, Venevalkamantie 2, jossa ennakkoäänestys toimitetaan

    torstaina 23.3.2023 klo 14.00 - 18.00                                                                  

 
VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

Vaalipäivän äänestysaika kussakin äänestyspaikassa on sunnuntaina 2.4.2023 klo 9 - 20.

Äänioikeutettu saa vaalipäivänä äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.

Kunkin äänestäjän äänestyspaikka on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin.

Äänestysalueet ja -paikat ovat seuraavat:

1.  Etelä-Heinäveden äänestysalue      Kirjasto, Virastokuja 4, Heinävesi

2.  Pohjois-Heinäveden äänestysalue  Karvion koulu, Venevalkamantie 2, Karvionkanava    

 

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan. Kotiäänestys toimitetaan jonakin kotimaan ennakkoäänestysajanjaksoon 22. – 28.3.2023 sattuvana päivänä klo 9 – 20. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16 keskusvaalilautakunnan sihteeri Tiina Hämäläiselle, puh. 040 7101 937. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

 

VÄLIAIKAINEN HENKILÖKORTTI

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään joko ennakkoäänestys- tai varsinaisella äänestyspaikalla. Jos hänellä ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä todistavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää hänelle maksutta hakemuksesta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa on oltava mukana kaksi passikuvaa.

 

ULKOMAINONTA

Vuoden 2023 eduskuntavaalien ulkomainonta asemakaava-alueella sallitaan kunnan asettamissa telineissä keskiviikosta 15.3.2023 alkaen. Telineet sijaitsevat kunnanviraston edessä ja Pikkulin puiston itäreunalla (Kermanrannantie).

Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle tulevan julisteen sijainti, luettuna vasemmalta oikealle, määräytyy samassa järjestyksessä kuin ryhmien ehdokaslistat ovat Savo-Karjalan vaalipiirin laatimassa ehdokaslistojen yhdistelmässä. Jokaisella ehdokkaita asettaneella ryhmällä on kummassakin mainoskehikkojen sijoituspaikassa yksi julistetila/ryhmä. Taustalevyt tulee olla ryhmiltä itseltään.

Vaalimainokset tulee poistaa taustalevyineen kolmen päivän kuluessa vaalien päättymisestä.

 

Heinäveden kunnan keskusvaalilautakunta

sihteeri Tiina Hämäläinen

Puh. 040 7101 937

tiina.hamalainen@heinavesi.fi

Heinäveden kunnan keskusvaalilautakunta

Sihteeri Tiina Hämäläinen

Puh. 040-7101 937

tiina.hamalainen@heinavesi.fi