Ajankohtaista

Heinäveden elinvoiman kehittämisselvitys

07.11.2019

Heinävedellä on käynnistetty kunnan elinvoimaa koskeva kehittämisselvitys, jossa asiantuntijana on Sweco Ympäristö Oy. Selvityksen kautta haetaan yhteistä näkemystä Heinäveden elinvoiman kehittämiseen. Selvityksessä tutkitaan nykyisten ja uusien elinkeinotoimintojen kehittämismahdollisuuksia ja niiden kytkeytymistä mm. asumiseen, virkistäytymismahdollisuuksiin ja hyvinvointiin. Selvitys kytkeytyy tiiviisti myös Itä-Suomen yliopiston vetämään CORE-hankkeeseen, jossa tutkitaan yhteistoiminnallisuutta ympäristöpäätöksenteossa.

Kesän 2019 kuluessa on toteutettu kaikille avoin kehittämiskysely, jolla on haettu näkemyksiä tulevaisuuden elinkeinoihin ja elämiseen Heinävedellä. Kyselyyn saatiin kaikkiaan 240 vastausta ja 433 karttamerkintää. Vastaajina olivat kuntalaisten lisäksi myös mökkiläiset, matkailijat ja muut Heinäveden tulevaisuudesta kiinnostuneet.

Osana selvitystä on laadittu paikkatietoon pohjautuvia teemakarttoja, jotka havainnollistavat tapahtunutta kehitystä Heinävedellä. Kartoilla havainnollistetaan mm. väestöä, sen ikärakennetta, asumista ja työssäkäyntiä koskevia muutoksia. Karttoja tarkastellaan myös suhteessa kyselyssä esiin nousseisiin elinkeinojen painopistealueisiin.

Selvityksen yhteenvetoraportti linkistä

Raporttia käsitellään jatkossa kunnan päätöksenteossa Heinäveden kehittämiseksi ja tulevaisuuden suuntaviivojen laatimiseksi.

Tilojen sulkupäätös jatkuu Pohjois-Karjalassa - lapset ja nuoret voivat jatkaa ohjattua harrastustoimintaa

13.01.2022 Lue lisää
Koronan leviämisalueeksi siirtymisen vaikutukset Heinäveden kunnan tiloihin ja palveluihin

05.01.2022 Lue lisää
Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltäminen ja tilojen väliaikainen sulkeminen asiakkailta ja osallistujilta

30.12.2021 Lue lisää
Heinäveden satamasta vesiretkeilykeskus

25.03.2021 Lue lisää
Heinäveden kunnan verkkolaskutiedot

04.01.2021 Lue lisää
Heinäveden kirkonkylän ja sataman viihtyisyyssuunnitelma

04.11.2020 Lue lisää
Heinäveden elinvoiman kehittämisselvitys

07.11.2019 Lue lisää