Ajankohtaista

Heinäveden elinvoiman kehittämisselvitys

07.11.2019

Heinävedellä on käynnistetty kunnan elinvoimaa koskeva kehittämisselvitys, jossa asiantuntijana on Sweco Ympäristö Oy. Selvityksen kautta haetaan yhteistä näkemystä Heinäveden elinvoiman kehittämiseen. Selvityksessä tutkitaan nykyisten ja uusien elinkeinotoimintojen kehittämismahdollisuuksia ja niiden kytkeytymistä mm. asumiseen, virkistäytymismahdollisuuksiin ja hyvinvointiin. Selvitys kytkeytyy tiiviisti myös Itä-Suomen yliopiston vetämään CORE-hankkeeseen, jossa tutkitaan yhteistoiminnallisuutta ympäristöpäätöksenteossa.

Kesän 2019 kuluessa on toteutettu kaikille avoin kehittämiskysely, jolla on haettu näkemyksiä tulevaisuuden elinkeinoihin ja elämiseen Heinävedellä. Kyselyyn saatiin kaikkiaan 240 vastausta ja 433 karttamerkintää. Vastaajina olivat kuntalaisten lisäksi myös mökkiläiset, matkailijat ja muut Heinäveden tulevaisuudesta kiinnostuneet.

Osana selvitystä on laadittu paikkatietoon pohjautuvia teemakarttoja, jotka havainnollistavat tapahtunutta kehitystä Heinävedellä. Kartoilla havainnollistetaan mm. väestöä, sen ikärakennetta, asumista ja työssäkäyntiä koskevia muutoksia. Karttoja tarkastellaan myös suhteessa kyselyssä esiin nousseisiin elinkeinojen painopistealueisiin.

Selvityksen yhteenvetoraportti linkistä

Raporttia käsitellään jatkossa kunnan päätöksenteossa Heinäveden kehittämiseksi ja tulevaisuuden suuntaviivojen laatimiseksi.

Fennoscandian Resources hakee jatkolupaa malminetsintäalueelle Pitkäjärvi

28.10.2020 Lue lisää
Korkein hallinto-oikeus / virkavaalia koskeva kunnallisvalitus

20.10.2020 Lue lisää
Perustason maskisuositus voimassa Heinävedellä

08.10.2020 Lue lisää
Heinäveden kirkonkylän ja sataman viihtyisyyssuunnitelma

09.10.2020 Lue lisää
Heinäveden kuntalehden kesävinkit

15.06.2020 Lue lisää
Heinäveden kunnan verkkolaskutiedot

08.11.2019 Lue lisää
Heinäveden elinvoiman kehittämisselvitys

07.11.2019 Lue lisää