Ajankohtaista

TIEDOKSI VARHAISKASVATUSLASTEN VANHEMMILLE

15.04.2019

Varhaiskasvatustietojen tallentaminen varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan

Opetushallitus on antanut määräyksen (OPH-2185-2018) varhaiskasvatusta

järjestäville kunnille ja kuntayhtymille tietojen tallentamisesta

varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan (jäljempänä Varda) varhaiskasvatuslain

(540/2018) 68 § nojalla.

 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennettavat tiedot

Varhaiskasvatusta järjestävän kunnan ja kuntayhtymän tulee tallentaa

varhaiskasvatuslain 70 §:n 1 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksen

tuottajan ja sen toimipaikkojen tiedot sekä varhaiskasvatuslain 70 §:n 3

momentissa tarkoitetut lapsia koskevat tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien

tuottamansa palvelun osalta.

Tietovarantoon on tallennettava seuraavat varhaiskasvatuksen tuottajan ja sen

toimipaikkojen tiedot:

1. nimi, y-tunnus ja yhteystiedot

2. varhaiskasvatuspaikkojen määrä

3. varhaiskasvatuksen järjestämismuodot

4. toimintamuodot

5. kielet ja painotukset

Tietovarantoon on tallennettava seuraavat varhaiskasvatuksessa olevaa lasta

koskevat tiedot:

1. nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot

2. toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa

3. 17 §:ssä tarkoitetun hakemuksen toimittamispäivämäärä

4. 18 §:ssä tarkoitetun päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja

päättymispäivämäärä

5. varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät

tiedot

6. tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona

7. varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Itse tuottamiensa palveluiden lisäksi kunta tai kuntayhtymä tallentaa muiden

varhaiskasvatuslain 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla järjestämässään

varhaiskasvatuksessa olevien lasten osalta 70 §:n 3 momentin 1 ja 3-7 kohdassa

tarkoitetut tiedot.

OHJE 2 (6)

28.11.2018 OPH-2660-2018

Edellä mainittuja tietoja avataan tietoluettelossa, joka löytyy osoitteesta:

https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Varda-ohjeistukset

 

Tietojen tallentamisen ajankohdat

Kunnat ja kuntayhtymät keräävät varhaiskasvatusta koskevia tietoja itse

ylläpitämäänsä operatiiviseen tietojärjestelmään tai muuhun rekisteriin.

Meillä Heinävedellä tietojärjestelmänä on Pro Concona.

Varhaiskasvatuksen tuottajan ja sen toimipaikkoja koskevia tietoja sekä

varhaiskasvatuksessa olevia lapsia koskevia tietoja ryhdytään tallentamaan

varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan 1.1.2019 lähtien. Kuntien ja

kuntayhtymien on tallennettava varhaiskasvatuslain mukaiset tiedot

varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan ensimmäistä kertaa viimeistään

30.4.2019. Heinävedellä tietojen siirto tapahtuu tällä viikolla.

Tämän jälkeen kunnan ja kuntayhtymän tulee ilmoittaa uudet tiedot sekä

päivittää ja korjata tiedot ajantasaisesti viipymättä Vardaan aina, kun kunnan tai

kuntayhtymän operatiiviseen tietojärjestelmään tai muuhun rekisteriin taikka

varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennettuihin tietosisältöihin

kohdistuu muutos. Tieto tulee olla rajapinnalla tallennettaessa

varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardassa yhden (1) vuorokauden kuluessa ja

käyttöliittymällä tallennettaessa kuukauden 15. päivään sekä kuukauden

viimeiseen päivään mennessä.

 

 

Ystävällisin terveisin Paula Ukkonen, varhaiskasvatusjohtaja, puh 040 5224 985

 

TIEDOKSI VARHAISKASVATUSLASTEN VANHEMMILLE

15.04.2019 Lue lisää
Rantakiinteistöjen jätevesijärjestelmät saneerattava 31.10.2019 mennessä

29.03.2019 Lue lisää
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS SUORITTAA PAINOVOIMAMITTAUKSIA KUOPIOSSA, LEPPÄVIRRALLA, TUUSNIEMELLÄ JA HEINÄVEDELLÄ

15.03.2019 Lue lisää
Keliolosuhdevaroitus Heinäveden moottorikelkkareiteille

11.02.2019 Lue lisää
Omavesi-hanke

16.01.2019 Lue lisää
Pohjois-Heinäveden kaavoitus ja kaivoshanke

26.10.2018 Lue lisää
Siun Soten Kysy ikäihmisten palveluista -chat 

07.05.2018 Lue lisää
Kunnan kiinteistöjä koskevat sisäilmatiedotteet

07.05.2018 Lue lisää