Ajankohtaista

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS SUORITTAA PAINOVOIMAMITTAUKSIA KUOPIOSSA, LEPPÄVIRRALLA, TUUSNIEMELLÄ JA HEINÄVEDELLÄ

15.03.2019

Geologian tutkimuskeskus suorittaa 18.3. alkaen painovoimamittauksia Savossa Kuopion, Leppävirran, Tuusniemen ja Heinäveden kunnissa.

Mittauksia tehdään neljällä teiden läheisyyteen sijoitetulla linjalla joiden sijainti selviää liitekartasta. Mittaukset ovat GTK:n lakisääteistä perustutkimusta ja osa valtakunnallista nelivuotista Akkumineraaliprojektia

Tiedote, jossa kartta tästä

Lisätietoja tästä

Savon alueen tutkimuksilla tuotetaan ajantasaista perustietoa Tuusniemen ja Leppävirran välisen, kallioperältään huonosti tunnetun alueen geologisista yksiköistä ja niiden jatkuvuuksista ympäröiville alueille. Kyseessä ei ole varsinaiset malminetsintätutkimukset, mutta tuloksia voidaan soveltaa myös lupaavimpien malminetsintäalueiden aiempaa tarkempaan rajaamiseen. Tuloksia voidaan soveltaa myös esimerkiksi kalliolämmön hyödynnettävyyden ja kalliopohjaveden laadun arviointiin sekä tiestön ylläpidolle välttämättömien hyvälaatuisia kiviaineksia sisältävien alueiden rajaamiseen.

Painovoimamittauksessa mitataan eri tiheyden omaavien kivilajien aiheuttamaa vaihtelua painovoimakentän voimakkuudessa. Käytettävä mittalaite on käytännössä äärimmäisen tarkka vaaka, jolla mitataan pisteitä linjalla 50–100 metrin välein. Teiden ulkopuolella mittaajat liikkuvat suksilla tai kävellen, jääalueilla myös moottorikelkalla. Mittaukset tapahtuvat maanpinnalta maaperää vaurioittamatta. Töiden arvioidaan kestävän noin 30 työpäivää, mutta niiden suorittamiseen saattaa tulla taukoja GTK:n muiden työmaiden takia. Saaduista tuloksista voidaan laskennallisesti erottaa pinnan läheiset vaihtelut useamman kilometrin syvyydellä olevista kivilajivaihtelusta aiheutuvista suurempimittakaavaisista poikkeamista. Savon alueen mittauksilla pyritään selvittämään ensisijaisesti jälkimmäisiä vaihteluja kallioperän kolmiulotteisen mallinnuksen pohjaksi.

Alueen tutkimuksia tullaan kesäkaudella jatkamaan kallioperäkartoituksella ja muutamalla kohteella kallioperäkairauksella, joilla varmistetaan magneettisten ja sähköisten häiriöiden aiheuttajia. Ennen varsinaisen kenttäkauden alkua tullaan järjestämään kaikille kiinnostuneille avoimet tiedotustilaisuudet seuraavina ajankohtina:

7.5. kello 18:00 Heinäveden valtuustosalissa, Kermanrannantie 7
9.5. kello 18:00 Tuusniemen Koulukeskuksen monitoimisalissa
14.5. kello 18:00 Leppävirran Leppäkertun alakoulun auditoriossa


Lisätietoja projektipäällikkö Perttu Mikkola / 040-5668017 / perttu.mikkola@gtk.fi

Heinäveden elinvoiman kehittämisselvitys

15.07.2019 Lue lisää
Ympäristöministeriön kysely asiakaskokemuksista kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa

18.06.2019 Lue lisää
Kunnanvirasto on suljettu 1.7. - 28.7.2019

26.06.2019 Lue lisää
Rantakiinteistöjen jätevesijärjestelmät saneerattava 31.10.2019 mennessä

29.03.2019 Lue lisää
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS SUORITTAA PAINOVOIMAMITTAUKSIA KUOPIOSSA, LEPPÄVIRRALLA, TUUSNIEMELLÄ JA HEINÄVEDELLÄ

15.03.2019 Lue lisää
Keliolosuhdevaroitus Heinäveden moottorikelkkareiteille

11.02.2019 Lue lisää
Pohjois-Heinäveden kaavoitus ja kaivoshanke

26.10.2018 Lue lisää
Siun Soten Kysy ikäihmisten palveluista -chat 

07.05.2018 Lue lisää
Kunnan kiinteistöjä koskevat sisäilmatiedotteet

07.05.2018 Lue lisää