Kuntatietoa ja hallinto

Kuulutukset

Heinäveden kunnan ilmoitukset eli lainsäädännön edellyttämät viralliset kuulutukset julkaistaan näillä sivuilla. 

Peruskoulun erityisopettajan viransijaisuus 9.3.2020 – 30.5.2020

HEINÄVEDEN KUNNASSA on haettavana

Peruskoulun erityisopettajan viransijaisuus 9.3.2020 – 30.5.2020.

 

Erityisopettaja vastaa pienluokan (6. – 8. luokat) erityisopetuksesta. Pienluokka toimii Otto Kotilaisen koulun tiloissa.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen (105/2012) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Koeaika on 1 kk.

Valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote.

Hakemukset, joihin tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset sekä ansioluettelo tai nimikirjanote, toimitetaan osoitteeseen Heinäveden yläkoulu, Heli Mikkonen, Kenttätie 1, 79700 Heinävesi.

Sähköiset hakemukset toimitetaan sähköpostiosoitteeseen heli.mikkonen@edu.heinavesi.fi.

Hakemuksien tulee olla perillä 26.2.2020 klo 14.00.

 

Tiedustelut rehtori Heli Mikkonen 040 760 3855.

 

Heinävedellä 11. helmikuuta 2020

Heli Mikkonen

rehtori

Berner Oy:n Heinäveden tehtaan hallilaajennus (KVR-urakka)

20.02.2020 Lue lisää
Peruskoulun erityisopettajan viransijaisuus 9.3.2020 – 30.5.2020

12.02.2020 Lue lisää
Ilmoittautuminen esiopetukseen ja peruskoulun ensimmäiselle luokalle

10.02.2020 Lue lisää
Myönnetyt rakennusluvat 6.2.2020

07.02.2020 Lue lisää
Maa-aineslupahakemus/Sompasaaren sora-alue

05.02.2020 Lue lisää
Poikkeuslupapäätökset/Tekninen lautakunta

05.02.2020 Lue lisää
Kaavan voimaantulo/Heinäveden reitin ja järvialueiden rantayleiskaavojen muuttaminen Kerman alueella ja taajaman ympäristössä

05.02.2020 Lue lisää
Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020 - 2026

20.01.2020 Lue lisää
Kaukolämpöenergian hinta nousee 1.1.2020 alkaen

Heinäveden Aluelämpö Oy:n hallitus on kokouksessaan 8.10.2019 päättänyt nostaa kaukolämmön energian hintaa 1,00 €/MWh 1.1.2020 alkaen

13.11.2019 Lue lisää
HEINÄVEDEN REITIN RANTAYLEISKAAVAN JA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN SEKÄ VALAMON JA PAPINNIEMEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN HEINÄVEDEN POHJOISILLA ALUEILLA

25.09.2019 Lue lisää
LÖYTÖELÄIMET HEINÄVEDEN KUNNAN ALUEELLA

24.09.2019 Lue lisää
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 2.9.2019/kunnanjohtajan valinta

06.09.2019 Lue lisää
Ikäihmisten sosiaalipalveluiden odotusajat

16.07.2019 Lue lisää